С предмет "Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП-Смолян"

.....................................................................