Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ЦСМП гр. Смолян през 2015г., чрез карти за зареждане на гориво с безналично разплащане, предоставени от изпълнителя и посредством 24 часово обслужване на бензиносттанциите му

...................................................................