С предмет "Определяне на оператор за отпечатване, управление и доктавка на ваучери за храна през 2016г. за нуждите на ЦСМП Смолян и филиалите му: Смолян;Златоград;Девин;Рудозем;Чепеларе;Баните;Доспат;Мадан;Неделино, съгласно Наредба 11/21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея."

.....................................................................