Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ЦСМП гр. Смолян през 2016г., чрез карти за зареждане на гориво с безналично разплащане, предоставени от изпълнителя и посредством 24 часово обслужване на бензиносттанциите му


АОП НОМЕР: 

Връзка към АОП решение: тук


Досие