С предмет "Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2015 г.  за нуждите на ЦСМП-Смолян и филиалите му: Смолян, Златоград,Девин,Рудозем,Чепеларе,Баните,Доспат,Мадан,Неделино,съгласно Наредба 11/21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея."

.....................................................................

С предмет "Доставка на един брой оборудван  санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП-Смолян"

.....................................................................

Документи за участие

  1. Публична покана АОП
  2. Съобщение
  3. Приложения
  4. Техническа спецификация

 

{ко оч

tab Документи на комисията}

 Протокол

С предмет "Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП-Смолян"

.....................................................................