С предмет "Определяне на оператор за отпечатване, управление и доктавка на ваучери за храна през 2016г. за нуждите на ЦСМП Смолян и филиалите му: Смолян;Златоград;Девин;Рудозем;Чепеларе;Баните;Доспат;Мадан;Неделино, съгласно Наредба 11/21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея."

.....................................................................

С предмет "Доставка на нови авточасти и нови автомобилни гуми за нуждите на ЦСМП -Смолян /с включено унищожаване на негодните гуми за сметка на изпълнителя/ "

.....................................................................

Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ЦСМП гр. Смолян през 2015г., чрез карти за зареждане на гориво с безналично разплащане, предоставени от изпълнителя и посредством 24 часово обслужване на бензиносттанциите му

...................................................................

С предмет "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Смолян"

.....................................................................

Документи за участие

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Приложения
  4. Разяснения

 

tab Документи на комисията}

1. Протокол

 

С предмет "Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2015 г.  за нуждите на ЦСМП-Смолян и филиалите му: Смолян, Златоград,Девин,Рудозем,Чепеларе,Баните,Доспат,Мадан,Неделино,съгласно Наредба 11/21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея."

.....................................................................