С предмет "Доставка на един брой оборудван санитарен автомобил за нуждите  на ЦСМП-Смолян"