СТРУКТУРНИ ЕДИНИЦИ:

ЦСМП-Смолян е създаден с ПМС № 37 през 1994 г. .
Центърът за спешна медицинска помощ е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа.
ЦСМП– Смолян обслужва територия от 3 193 км кв с население около 121 752 души, живущи в 242 населени места.

Структура на ЦСМП-Смолян:

 •  Административно–стопански сектор с Автокомплекс
 •  Регионална кординационна централа (РКЦ)
 •  9 филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП):
  • ФСМП Смолян - гр. Смолян
  • ФСМП Златоград - гр. Златоград
  • ФСМП Девин - гр. Девин
  • ФСМП Рудозем - гр. Рудозем
  • ФСМП Чепеларе - гр. Чепеларе
  • ФСМП Баните – с. Баните
  • ФСМП Доспат - гр. Доспат
  • ФСМП Мадан - гр. Мадан
  • ФСМП Неделино - гр. Неделино

Структура